My Image

Társasházak képviselete

A vasihazkezelo.hu Társasházkezelő munkatársainak fő feladata a Közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról. Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés illetve a Számvizsgáló Bizottság hatáskörébe. Házképviseleti szolgáltatásaink keretén belül ügyfélfogadási időn belül állunk ügyfeleink rendelkezésére, igény esetén heti/havi fogadóórákat biztosítunk és ellenőrzési lehetőséget adunk a Számvizsgáló Bizottság részére. Tulajdonosokat rendszeresen tájékoztatjuk minden őket érintő fontos eseményől. Kiemelt figyelmet fordítunk a Társasházakra vonatkozó pályázati lehetőségek felkutatására és a pályázati javaslatok Közgyűlés elé terjesztésére, pályázatok előkészítésére, megírására, és koordinálására. 

My Image

Társasházak gazdálkodása, üzemeltetése

Kiemelt figyelmet fordítunk a vasihazkezelo.hu által képviselt Társasházak prudens gazdálkodására, pénzügyi folyamatainak átláthatóságára és ellenőrzésére. Gazdálkodási feladataink keretén belül az elfogadott költségvetés és SZMSZ alapján gazdálkodunk a Társasház pénzeszközeivel, a gazdasági események könyvelését elvégezzük az egyszeres könyvvitel előírásai alapján. A Társasház adóbevallásának összeállítása, határidőre történő benyújtása, a Társasház éves elszámolásának, teljeskörű analitikáinak határidőre történő elkészítése mellett a következő évre vonatkozó költségvetési terv elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése is kiemelt feladatunk. Tevékenységünk során fokozott figyelmet szentelünk a Társasház működésére, üzemeltetésének biztosítására. Nyilvántartjuk a Társasház eszközeit, a szükséges felújítási munkákat előre tervezzük, közgyűlés elé terjesztjük és a döntéseket előkészítjük. A Meghibásodásokat “0-24h” Gyorsszervíz szolgáltatásunkkal javíttatjuk, kapcsolatot tartunk a kommunális szolgáltatókkal, üzemeltetőkkel, koordináljuk a kötelező karbantartási munkálatokat és az esetleges hibaelhárítási munkák megrendelését, ellenőrzését is elvégezzük. 

My Image

Új építésű társasházak képviselete

A vasihazkezelo.hu kiemelt szolgáltatásai közé tartozik az újonnan épített és alakuló társasházak képviselete. Tevékenységünket már az építési szakaszban megkezdjük, együttműködve az ingatlan fejlesztőjével beruházójával és segítjük az átadás-átvétel folyamatát. Adminisztrációs és ügyintézési terheket vállalunk át, képviseljük a társasházakat a szolgáltatói egyeztetések során, felkutatjuk a legelőnyösebb biztosítást, számlavezető pénzintézetet választunk és előkészítjük a kötelező dokumentációs hátteret (Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Tűzvédelmi Házirend) majd a tulajdonosk teljes megelégedésére ellátjuk a Társasház törvényes képviseletét. Tevékenységünk során a későbbi üzemeltetéshez kapcsolódó hasznos információkkal látjuk el ingatlanfejlesztő partnereinket, megkímélve őket a túlzott adminisztrációs és egyeztetési terhektől.

My Image

Válságkezelés, kintlévőségek kezelése

A vasihazkezelo.hu egyik speciális szolgáltatása a válságban lévő, gazdasági és adminisztrációs nehézségekkel küzdő társasházak válságkezelése majd képviseletének átvétele. 
Sajnos egyre több társasház kerül veszélybe a nem fizető tulajdonosok vagy a rossz képviseleti munka hatására és ellehetetlenül a ház napi működésének biztosítása. Ilyen esetekben kifejezetten ingatlanos ügyekre specializálódott 
jogászok, válságkezelésben járatos pénzügyi szakemberek és közgazdászok, valamint a társasházak működésében sokéves tapasztalattal rendelkező szakembereink közreműködésével átvilágítjuk a társaházak működését, majd stratégiai tervet dolgozunk ki a ház gazdasági helyzetének stabilizálására. Közreműködünk a szolgáltatókkal, illetve alvállalkozókkal kötendő részletfizetési megállapodások kidolgozásában, szükség esetén jogi képviseletet biztosítunk a 
Társasházaknak. A Társasházi törvény általános rendelkezéseit szem előtt tartva kialakítottuk a kintlévőség-kezelés egy speciális módját, melynek segítségével a bírósági ügyintézésnél lényegesen gyorsabban hajthatóak be a tulajdonosi tartozások. Kimondottan ezzel a feladattal megbízott kollegánk járja körül a tulajdonosi kintlévőségek beszedésének illetve csökkentésének minden törvényes lehetőségét. A vasihazkezelo.hu módszerei hatékonyabbak és kevesebb költséggel járnak a hosszadalmas bírósági útnál

My Image

Mérőórák leolvasása, elszámolás készítése

A vasihazkezelo.hu  által kezelt társasházak esetében a vízdíjak felosztását, a fűtési költségek meghatározását és felosztását is elvégezzük.Átlátható elszámolási rendszerünknek köszönhetően hiteles és követhető adatok kerülnek a fűtési és vízköltségek elszámolására. Elszámolólapjainkat a követhetőség és átláthatóság  jellemzi, amelyek igény szerint online is elérhetőek a partnereink, vagy a lakók számára. Elszámolási folyamatainkat lépésről lépésre dolgozzuk ki és a végfelhasználó számára is könnyen érthetően vezetjük az elszámolólapra. Az elszámolást saját szoftverünkkel készítjük, így az elszámolási algoritmusok és számlakivonatok igény szerint bármikor testre szabhatók.